drywood.nl / Producten / Loonapplicatie / vervolg loonapplicatie / TG Coat VC

TG Coat VC
Vacuumcoat grondverf voor loonapplicatie

Dekkende vacuumcoatkwaliteit vullende en goed uitvloeiende grondverf (mat) voor houten geveltimmerwerk. Volledige (downloadbare) informatie over deze watergedragen dekkende zijdematte vacuumkwaliteit grondverf voor buiten- en binnentoepassing zoals productinformatiebladen (PIB), veiligheidsinformatiebladen (VIB), verftechnische adviezen (VTA), onderhoudsadviezen en KOMO-certificaten is direct op te vragen als u bent ingelogd. Zie hiervoor het inlogscherm rechtsboven.

DRYWOOD TG Coat VC is aan te brengen middels vacuumcoaten op een schone, droge en vetvrije ondergrond. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie.
Droging in een oven kortstondig bij minimaal 80 °C.
Voor gebruik oproeren en kleur controleren.

Naast een geringe milieubelasting is het product geurarm en niet ontvlambaar.

Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen. Eventueel verdunnen met water.

Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de geëigende kanalen afvoeren.