drywood.nl / Producten / Loonapplicatie / vervolg loonapplicatie / TG Coat TR

TG Coat TR
Transparante spuitkwaliteit grondverf

Transparante spuitkwaliteit grondverf voor houten geveltimmerwerk. Volledige (downloadbare) informatie over deze watergedragen dekkende spuitkwaliteit matte grondverf voor binnentoepassing zoals productinformatiebladen (PIB), veiligheidsinformatiebladen (VIB), verftechnische adviezen (VTA), onderhoudsadviezen en KOMO-certificaten is direct op te vragen als u bent ingelogd. Zie hiervoor het inlogscherm rechtsboven.

DRYWOOD TG Coat TR is te verspuiten middels airless en air-mix spuiten op een schone, droge en vetvrije ondergrond. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie.
Droging bij min. 15 °C en max. 60 % R.V.
Voor gebruik oproeren en kleur controleren.

Naast een geringe milieubelasting is het product geurarm en niet ontvlambaar.

Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen. Verdunnen met water.

Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de geëigende kanalen afvoeren.