drywood.nl / Producten / Loonapplicatie / vervolg loonapplicatie / HVC Primer

HVC Primer
Isolerende grondverf voor houtvezelcementplaten

Isolerende grondverf voor houtvezelcementplaten

DRYWOOD HVC Primer is aan te brengen middels spuiten, kwasten of rollen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond. Product is niet mengbaar met andere producten: spuitapparatuur dient voor gebruik goed schoon te zijn! Ook bij overgang van HVC Primer naar een ander product: apparatuur goed reinigen! Verwerken boven 15 °C. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie. 
Droogtijd voor overschilderen: min. 4 uur bij min. 15 °C en max. 60 % R.V. bij 40 μm droge laagdikte.
Voor gebruik oproeren en kleur controleren.

Naast een geringe milieubelasting is het product geurarm en niet ontvlambaar.

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo

Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen. Verdunnen met water.

Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de geëigende kanalen afvoeren.