drywood.nl / Onderhoud

Onderhoud

 • De verbindingen - aansluiting tussen stijl en dorpel - van de kozijnen, ramen of deuren staan open. Wat kan ik hier aan doen?

  Open verbindingen van houtconstructies leveren op lange termijn altijd problemen op. Door de ontstane kier trekt water de verbinding in (capillair effect). Het kopse hout in de verbinding neemt ook makkelijk water op: wel 10x sneller dan het 'langs'vlak. Hierdoor wordt het hout rondom de verbinding zeer nat en kan er houtrot optreden. Ook kan er onthechting van de verf optreden (afbladderen en/of blaarvorming) door het verhoogde houtvochtgehalte.

  Advies:

  Openstaande verbindingen uitkrabben of uitfrezen. Eventueel rot hout grondig verwijderen en met een daarvoor geschikt middel - bijvoorbeeld Drywood Epoxy Finishing Plamuur Snel - repareren. Het verdient de aanbeveling om het kale hout met een vochtaflsuitend product als DRYWOOD Kopse Sealer D740 voor te strijken. Open verbindingen kunnen worden dichtgezet met een laag DRYWOOD Opti-Joint XP. Hierna overschilderen met DRYWOOD Kopse Sealer D960 en daarna voorlakken en aflakken met bijvoorbeeld DRYWOOD Poseidon UV GL.

 • Hoe kan ik eenvoudig lekstrepen en vervuiling op schilderwerk verwijderen?

  Verontreinigingen op het oppervlak in de vorm van stof kunnen diverse in de atmosfeer voorkomende vluchtige stoffen - zoals bijv. chloriden en sulfaten - vasthouden. Zodra deze verontreiniging wordt opgelost in water (bijv. regenwater) ontstaat er een oplossing die met het geschilderde oppervlak een chemische reactie kan aangaan.
  De ontstane verontreiniging komt voornamelijk voor op liggende delen, zoals onderdorpels van kozijnen en ramen, deuren en boeidelen en gevelpanelen. Boven deze delen bevinden zich meestal grotere oppervlakten, zoals glas. Deze oppervlakken nemen het vuil, in tegenstelling tot bijv. metselwerk niet op, maar worden gemakkelijk schoongespoeld.
  Het daardoor verwijderde vuil wordt ook weer over de onderdorpels gespoeld. Het zal duidelijk zijn dat verontreiniging beter zichtbaar is op lichtere dan op donkere kleuren, terwijl beiden evenveel vervuiling aannemen. Ook de oppervlaktestructuur (ruwheid) en de soort van de ondergrond spelen een rol.

  Verwijderen van lekstrepen en verontreinigingen

  Onze laboratoriumtesten en praktijkproeven geven een goed resultaat om met Drywood Ontvetter Blauw het schilderwerk te reinigen van vervuiling en lekstrepen. Dit middel tast het schilderwerk niet aan. Als een verdunde oplossing niet werkt, dan kan het onverdunde middel (slechts kort laten intrekken en naspoelen met ruim schoon water) helpen. Aanbevolen is om na drogen het oppervlak met Drywood OptiProtect behandelen.
  Sommige ondergronden hebben ook de neiging om oppervlakte schimmels aan te trekken. Het kan zijn dat de bovenstaande methode hiervoor onvoldoende resultaat geeft. Praktijkervaring geeft aan dat met een onverdunde chlooroplossing (natriumhypochloriet, bleek) deze schimmels goed te verwijderen zijn. Hierna het oppervlak ook weer reinigen met ruim schoon water.
   

 • Op de randen van de kozijnen barst de verf en laat deze los en op de vlakken zit de verf goed vast en is er geen schade te zien. Hoe kan dat en hoe is dit te verhelpen?

  De scheuren in de verf ontstaan doordat het onderliggende hout - de houtcellen - tijdens het industriëel bewerken van het hout ingedrukt zijn en niet scherp afgesneden zijn. Deze houtcellen gaan onder invloed van vocht meer krimpen en zwellen dan houtcellen die intact zijn. Dit leidt tot sterke spanning in het hout en in de verflaag waardoor de verflaag kan gaan barsten. Het kan voorkomen worden door in de fabriek altijd scherpe mesjes te gebruiken. De ontstane schade is niet duurzaam op te lossen door enkel een nieuwe laag verf aan te brengen.

  Advies is om eerst de kapotte houtcellen te verwijderen (wegschuren, maar wegfrezen met een scherpe frees met afrondingsstraal R = 4 á 5 mm heeft de voorkeur). Voorgronden met een Drywood Easyprimer en voor- en aflakken met bijvoorbeeld DRYWOOD Verf voor Hout Nova.

 • Wat moet ik doen als er (zwarte) verweringsvlekken in transparant schilderwerk zijn ontstaan?

  Verweringsvlekken in het onderliggende hout ontstaan doordat het zonlicht en schimmels het hout aantasten; het hout wordt grijs. Dit wordt zichtbaar als zwarte puntjes en grijze vlekken. Ookzaak hiervoor is of dat de transparante laag te weinig UV-werende pigmenten bevat en het hout onvoldoende beschermd of dat de verflaag beschadigd is of te weinig laagdikte is aangebracht voor voldoende bescherming tegen UV-licht.

  Advies is om de verflaag tot op het kale hout te verwijderen. Het hout goed schuren met fijn schuurpapier. Ontweringswater aanbrengen en met water nawassen. Aanbrengen van een blauwschimmelwerend middel en een impregnerend product (DRYWOOD Woodstain VV) op kleur. Eventuele open verbindingen dichten met DRYWOOD Opti-Joint XP. De kopse kanten van het hout afdichten met DRYWOOD Kopse Sealer (gebruik DRYWOOD Kopse Sealer D960 in combinatie met DRYWOOD OPti-Joint XP)  en op kleur met 3 lagen DRYWOOD Verf voor Hout Nova TR of DRYWOOD Poseidon UV TR ZG of GL aflakken. Als het hout goed is aangekleurd, kan ook worden afgelakt met kleur D850 (transparant). Hierdoor behoudt het hout een tranparantere kleur. NB: Variaties in laagdikte bij transparante kleuren kunnen kleurverschillen veroorzaken. Gerepareerde delen blijven bij transparant schilderwerk altijd zichtbaar.