drywood.nl / Teknos Drywood / Missie

Onze missie
Drywood Coatings: A personal touch...

Drywood Coatings B.V. wil met watergedragen of oplosmiddelvrije verf en complementaire producten hout en houtproducten duurzaam beschermen. Dit doet Drywood Coatings door het ontwikkelen en produceren van kwalitatief hoogwaardige producten die voldoen aan de strengste huidige en toekomstige milieu- en arbo wetgeving. Drywood Coatings bouwt het marktaandeel uit door met een innovatief ontwikkelingslaboratorium, flexibel ingerichte productie, ondersteunende service en just-in-time delivery in te spelen op de huidige en toekomstige wensen en ontwikkelingen bij de houtverwerkende industrie, opdrachtgevers, ontwerpers, schildersbedrijven en eindgebruikers. Drywood Coatings wil voor en met klanten vooruitgang boeken. Dit doen we door intensieve samenwerking op te bouwen met toeleveranciers en klanten waardoor wij onze klanten een totaal oplossing voor verf op hout en overige ondergronden kunnen bieden. De winstgevendheid en investeringen van Drywood Coatings zijn gericht op continuïteit van de onderneming. Een uitstekende ondersteuning voor het werken aan onze algemene visie is een geïntegreerd Kwaliteit- Arbo- en Milieuzorgsysteem en het Coatings Care-zorgsysteem. Dit is kwalitatief gericht op probleemoplossing, flexibiliteit, continue verbetering van de organisatie en daardoor product- en klantontwikkeling.

Kortom, Drywood: passie voor hout, passie voor verf, passie voor klanten!